Bij de stemmingen in de Tweede Kamer op 26 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024 zijn 20 amendementen aangenomen. Staatssecretaris Van Rij van Financiën zet aan de Eerste Kamer de gevolgen van een aantal specifieke amendementen uiteen. Sommige amendementen zijn ingrijpend van aard en kunnen om die reden een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van de overheid.

De versobering van de 30%-regeling (36418-63) loopt vooruit op de al geplande evaluatie van deze regeling in 2024. Het amendement 36421-11 over de aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting leidt tot een verbreding van toegang tot de BOR voor kleine belangen wanneer er met een familie een belang is van ten minste 25%. Hier zijn kanttekeningen bij en uitvoeringstechnische aspecten. Over amendement 36418-29 over de vliegbelasting worden luchthavens geconsulteerd. Het amendement 36418-11 schaft onder andere de inkoopfaciliteit voor beursfondsen in de dividendbelasting af. Dit kan een belemmerende werking hebben op het kapitaalallocatiebeleid. Het amendement 36418-108 introduceert een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenen. Deze lijkt een ruime en mogelijk aanzuigende werking te hebben. Bij het recht op inzage in het eigen dossier (36418-110) moeten uitwerking en impact op de uitvoering verder in kaart worden gebracht.

De afbouw van het verlaagd energiebelastingtarief voor walstroom (36418-27) geeft een toename in de complexiteit en uitvoeringslasten voor energieleveranciers en de Belastingdienst. Van Rij heeft besloten het voordeel op een andere manier aan elektriciteitsverbruikers te doen toekomen, namelijk via een verhoging van de belastingvermindering met 4 eurocent (naar € 631,39 inclusief BTW) in plaats van door een tariefverlaging van de nieuwe eerste schijf elektriciteit.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Belastingplan 2024 (36418).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Milieuheffingen, Dividendbelasting, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 10 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Dossiers: Prinsjesdag 2023

2349

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen