De Belastingdienst heeft een kennisgroepstandpunt vrijgegeven over de aftrekbaarheid van uitgaven voor donorzaad van een alleenstaande vrouw als specifieke zorgkosten. Uit het antwoord van de kennisgroep blijkt dat de uitgaven voor donorzaad onder voorwaarden aftrekbaar zijn.

In de voorgelegde casus gaat het om een verminderd vruchtbare alleenstaande vrouw van 40 jaar die uitgaven heeft gedaan voor donorzaad. De uitgaven voor de aanschaf van donorzaad komen voor aftrek in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

  1. De uitgaven moeten op de belastingplichtige drukken.
  2. Uit een verklaring van een arts moet blijken dat sprake is van een ziekte. Verminderde vruchtbaarheid is dat, zie ook de uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch van 24 juni 2021, nr. 20/00394, V-N 2021/38.20.2.
  3. De uitgaven voor donorzaad staan in direct verband met de ziekte, kosten voor aanschaf en vervoer van het donorzaad zijn aftrekbaar. Afgeleide kosten, zoals verblijfskosten of advocaatkosten, niet. Ook een commerciële vergoeding voor de donor is niet aftrekbaar, zie Hof Den Haag van 30 juni 2015, nr. 14/00098, V-N 2015/48.16.
  4. De behandeling moet zijn verricht door een arts.

Belastingplichtige moet tijdens de behandeling jonger zijn dan 43 jaar, en indien zij jonger is dan 38 jaar, mag er niet meer dan een embryo per keer worden teruggeplaatst.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 5 april

123

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen