Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv en de inspecteur er niet in slagen om de gestelde schade aan de auto’s aannemelijk te maken. Het hof stelt de schade vervolgens in goede justitie vast, en handhaaft uiteindelijk de BPM-naheffingsaanslag.

X bv importeert schade-auto’s. In juni 2011 importeert X een Ford en een BMW. In haar BPM-aangifte geeft X een handelswaarde van € 717 aan voor de Ford en een handelswaarde van nihil voor de BMW. Het taxatierapport voor de BMW vermeldt een waarde van negatief € 3102. X voldoet € 209 aan BPM voor de beide auto’s. De inspecteur legt een BPM-naheffingsaanslag van € 3000 op aan X bv. Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv zich er bewust van moet zijn geweest dat de aangegeven belasting relatief en absoluut aanzienlijk lager was dan de werkelijk verschuldigde belasting. De rechtbank overweegt daarbij dat alleen geen BPM is verschuldigd als de geregistreerde auto geen enkele waarde vertegenwoordigt, en dat het zo onaannemelijk is dat daar sprake van is, dat een belastingplichtige daar niet zomaar vanuit mag gaan. De BPM-naheffingsaanslag blijft in stand.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv en de inspecteur er niet in slagen om de gestelde schade aan de auto’s aannemelijk te maken. Het hof stelt de schade vervolgens in goede justitie vast. Het hof houdt er daarbij rekening mee dat namens X bv is verklaard dat zij de schade laat repareren voor de helft van de kosten van de schadecalculatie. De schade bedraagt daarom volgens het hof voor de ene auto € 3500 en voor de andere auto € 11.000. Vervolgens stelt het hof, aan de hand van ervaringsregels, vast dat de waardevermindering als gevolg van schade 72% van het schadebedrag bedraagt. Een en ander leidt tot een na te heffen bedrag aan BPM van € 3055. De naheffingsaanslag is dan niet te hoog vastgesteld. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 1 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  503
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen