Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de voorwaarde dat essentiële gebreken hersteld moeten zijn in strijd is met het EU-recht. De waardevermeerderende omstandigheid van de reparatie werkt dan namelijk door in de verschuldigde BPM, terwijl dat bij een in Nederland geregistreerde auto met WOK-status niet het geval is.

Vof X koopt in een andere EU-lidstaat een Suzuki Swift 1.6 Sport met schade. Op 1 april 2016 wil vof X hiervoor BPM-aangifte doen, maar trekt deze in als de RDW de auto de status van ‘Wachten op keuring’ (WOK) geeft. Pas na herstel van de 'essentiële gebreken' mag vof X opnieuw aangifte doen en zij voldoet € 1926. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt de waardestijging door het herstel van de essentiële gebreken ten onrechte onderworpen aan de heffing. Het is hierdoor namelijk aantrekkelijker om een auto met essentiële gebreken in Nederland te kopen dan in een andere EU-lidstaat. De inspecteur stelt in hoger beroep dat de kosten om van een wrak of doos met losse onderdelen een rijwaardig/veilige auto te maken, niet aan de BPM-heffing onttrokken mogen worden.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de voorwaarde dat essentiële gebreken hersteld moeten zijn in strijd is met het EU-recht. De waardevermeerderende omstandigheid van de reparatie werkt dan namelijk door in de verschuldigde BPM, terwijl dat bij een in Nederland geregistreerde auto met WOK-status niet het geval is. De vergelijking van de inspecteur met een doos losse onderdelen gaat ook niet op, omdat de BPM-heffing aansluit bij de registratie van een personenauto. Er is geen reden om de zaak aan te houden, ondanks dat er inmiddels een cassatieprocedure loopt (zie V-N Vandaag 2019/423). Het beroep van de inspecteur is gegrond met betrekking tot het toepassen van het historische tarief van vóór 1 juli 2012. Door vof X is namelijk niet gesteld dat de auto een productiedatum heeft van vóór 1 juli 2012. De verschuldigde BPM wordt vastgesteld op € 438.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 29 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  1387
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen