Advocaat-generaal Pikamäe concludeert dat het besluit van de EC inzake Fiat Chrysler Finance Europe nietig moet worden verklaard. Volgens de A-G geeft het Gerecht in het arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

De Europese Commissie is van mening dat de door Luxemburg voor Fiat Chrysler Finance Europe uitgevaardigde tax ruling staatssteun vormt. In de ruling is een methode opgenomen om de vergoeding van FCFT voor haar financieringswerkzaamheden voor de Fiat-groep te bepalen. Hiermee kan dan de jaarlijkse belastbare winst van FCFT voor de VPB in Luxemburg worden bepaald. Fiat en Luxemburg zij het niet mee eens met het besluit van de EC en verzoeken in beroep om vernietiging van het besluit. Het Gerecht oordeelt op 24 september 2019 (nr. T‑755/15 en T‑759/15, V-N 2019/54.17) dat de door Luxemburg voor Fiat Chrysler Finance Europe uitgevaardigde tax ruling staatssteun vormt. Ierland start daarop een hogere voorziening.

Advocaat-generaal Pikamäe concludeert dat het besluit van de EC inzake Fiat Chrysler Finance Europe nietig moet worden verklaard. Volgens de A-G geeft het Gerecht in het arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het onderzoek naar het bestaan van een economisch voordeel is namelijk ten onrechte getoetst aan een referentiekader dat een zakelijkheidsbeginsel omvat dat niet uit het nationale belastingrecht voortvloeit. Het Gerecht heeft dan ook de bepalingen inzake de verdeling van de bevoegdheden tussen de EU en haar lidstaten geschonden.

Lees ook het thema Fiscale staatssteun.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 21 december

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  701
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen