Om het onderscheid tussen bestuurders van ANBI’s en bestuurders van andere entiteiten in het UBO-register duidelijk te maken is in overleg met Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) tot een oplossing gekomen. Dit antwoordt minister Hoekstra van Financiën op vragen van de Tweede Kamerleden Grinwis (CU) en Stoffer (SGP) op vragen over het UBO-register en de uitvoering van de motie Bruins.

De oplossing houdt in dat een met SBF afgestemde toelichting wordt verstrekt bij het uittreksel UBO-register. In deze toelichting wordt vermeld dat bestuurders enkel vanuit hun functie worden ingeschreven en niet vanwege een eigendomsbelang of zeggenschap in de entiteit. Onderdeel daarvan is ook dat raadplegers worden verwezen naar het openbare ANBI-register, waarbij zij kunnen zien of de betreffende juridische entiteit een ANBI is. Deze oplossing wordt op dit moment geïmplementeerd door de Kamer van Koophandel. De verwerking hiervan in de IT-systemen zal enkele maanden in beslag nemen. De toelichting is wel al op korte termijn beschikbaar op de website van de Kamer van Koophandel. Totdat de verstrekking van de toelichting is geïmplementeerd, zal bij de verstrekking van uittreksels met een link verwezen worden naar de tekst op de website.

Begin juni 2021 stonden er 209.403 juridische entiteiten geregistreerd in het UBO-register. Partijen kunnen niet op grote schaal de in het UBO-register opgenomen openbare gegevens met andere gegevens koppelen. Daarbij is relevant dat in het openbare deel van het register niet op persoonsgegevens kan worden gezocht, en de gegevens slechts bij één-op-één bevraging worden verstrekt. Voorts is relevant dat gegevens slechts worden verstrekt na registratie door de raadpleger en in bepaalde gevallen de persoonsgegevens op verzoek kunnen worden afgeschermd.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Fiscaal ondernemingsrecht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  675
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen