Er is een internetconsultatie gestart over het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Dit besluit strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (V-N 2021/22.19) tot implementatie van art. 31 van de Europese gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Het gaat dan om de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Een aantal zaken dat is geregeld in genoemde implementatiewet wordt in dit besluit nader uitgewerkt. Het gaat om het begrip “uiteindelijk belanghebbende”, de klassen waarin de omvang van het economische belang kan worden uitgedrukt, de bewaartermijnen, de afschermingsgronden, en de bevoegde autoriteiten.

Belangstellenden kunnen tot 9 augustus 2021 op de consultatie reageren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  425
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen