De civiele kamer van Hof Amsterdam oordeelt dat Mazars geen beroepsfout heeft gemaakt. Mazars is dan ook niet aansprakelijk tegenover X en zijn bv. Volgens het hof hoeft dan ook geen antwoord te worden gegeven op de vraag of sprake is van verjaring.

X is dga van een bouwconcern. In 1997 verkoopt hij de onderneming en draagt hij de aandelen in de werkmaatschappijen over. Mede op advies van Mazars Paardekooper Hoffman nv wordt een Malta-constructie uitgevoerd, waarbij een dividend van € 24 mln wordt uitgekeerd. Dit zou dan onbelast zijn. De inspecteur is het hier echter niet mee eens en legt naheffingsaanslagen dividendbelasting op. Op 27 februari 2015 stelt de Hoge Raad de inspecteur in het gelijk (nr. 13/05185, V-N 2015/14.7). X stelt Mazars vervolgens aansprakelijk voor de geleden schade. Hof Den Haag oordeelt dat de vordering van X en zijn bv is verjaard. X gaat in cassatie. Hij stelt daarbij onder andere dat Mazars steeds heeft tegengesproken dat de constructie onjuist was en dat men van een goede afloop bleef uitgaan. De Hoge Raad vernietigt het oordeel van het hof en verwijst de zaak naar Hof Amsterdam.

De civiele kamer van Hof Amsterdam oordeelt dat Mazars geen beroepsfout heeft gemaakt. Mazars is dan ook niet aansprakelijk tegenover X en zijn bv. Volgens het hof hoeft dan ook geen antwoord te worden gegeven op de vraag of sprake is van verjaring. Het hof stelt daarbij vast dat het advies om de zetels van de vennootschappen naar Malta te verplaatsen niet van Mazars afkomstig was. Dit advies kwam namelijk uit de koker van Deloitte. Ook merkt het hof op dat er geen feiten of omstandigheden zijn die de conclusie rechtvaardigen dat Mazars X en zijn bv had moeten ontraden om te kiezen voor de Malta-route en de uitvoering daarvan door Deloitte. Volgens het hof heeft Mazars dan ook niet de norm van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot geschonden door X en zijn bv bloot te stellen aan onnodige risico’s. De eisen van X en zijn bv worden afgewezen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 3 310

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Verbintenissenrecht, Kantoren

Instantie: Hof Amsterdam

Carrousel: Carrousel

11

Gerelateerde artikelen