Meer ouders kunnen gebruik maken van de toezegging voor het inlassen van een tijdelijke pauze van de dwanginvordering van kinderopvangtoeslag. Dat staat in de overdrachtsbrief CAF Toeslagen van de Minister van Financiën en de nieuwe staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane Van Huffelen.

De toezegging over het pauzeren van de dwanginvordering gaat nu ook gelden voor ouders met een kinderopvangtoeslagschuld die problematisch is en die zich hebben gemeld of nog melden bij het opgerichte “Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag” van de Belastingdienst. De toezegging houdt in dat er geen nieuwe dwanginvorderingsmaatregelen worden genomen en dat lopende dwanginvorderingsmaatregelen zullen worden opgeschort. Tevens worden lopende betalingsregelingen, die door verrekening met toeslagvoorschotten worden voldaan, gepauzeerd.

In de overdrachtsbrief wordt verder uitvoering gegeven aan de tijdens het debat van 21 januari 2020 aan het lid Van Weyenberg (D66) gedane toezegging om samen met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer te informeren over hoe de signalen rondom de problemen met de kinderopvangtoeslag, en specifiek CAF-11, zijn opgepakt. Tevens wordt gemeld dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft aangegeven zich op de hoogte te willen stellen van de archivering van informatie in het proces van de toeslagen kinderopvang bij de Belastingdienst. Tot slot worden de vragen van de Nationale ombudsman van 17 december 2019 en de reactie daarop als bijlagen verstrekt.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering, Belastingrecht algemeen, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 februari

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen