Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat zij over een herinvesteringsvoornemen beschikt. Het investeringsproject dat X bv aanvoert ter onderbouwing van haar herinvesteringsvoornemen is daarvoor niet relevant.

X bv beheert en exploiteert onroerende zaken en beschikt over een HIR. De inspecteur laat in 2002 de HIR van ruim € 2,3 mln vrijvallen. X stelt dat zij reeds in onroerende zaken heeft geïnvesteerd en wijst, in verband met het herinvesteringsvoornemen, verder op haar doelstelling: het beheren en exploiteren van onroerende zaken. De inspecteur is echter van mening dat een herinvesteringsvoornemen ontbreekt.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat zij over een herinvesteringsvoornemen beschikt en dat de inspecteur de HIR dan ook terecht heeft laten vrijvallen. Het investeringsproject dat X bv aanvoert ter onderbouwing van haar herinvesteringsvoornemen is daarbij niet relevant. Het hof stelt namelijk vast dat in 2000 weliswaar een contract is ondertekend, maar dat van enige activiteit van X bv ter verwerving van de grond niets aannemelijk is geworden. Daarbij is verder nog van belang dat de verkoper helemaal geen eigenaar was van de grond en dat de overige stukken ten aanzien van deze verkoop afkomstig zijn van andere vennootschappen dan X bv. Verder is de doelstelling van X bv onvoldoende om een herinvesteringsvoornemen aannemelijk te achten. Het hof verlaagt de aanslag nog wel, omdat deze naar een te hoog bedrag is vastgesteld.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 5 februari

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen