Hof Amsterdam oordeelt dat de gemeente terecht grafrechten in rekening heeft gebracht bij X voor het onderhoud van de begraafplaats.

X beschikt over de rechten op een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Het grafrecht is in 2004 uitgegeven voor een periode van 20 jaar. In geschil is of de gemeente X terecht een aanslag grafrechten 2014 heeft opgelegd voor het onderhoud van de begraafplaats. X stelt dat de heffing niet terecht is, omdat hij in 2004 de grafrechten voor 20 jaar heeft afgekocht. In de afkoopsom zat ook een bedrag voor onderhoudskosten, aldus X.

Hof Amsterdam oordeelt dat de gemeente terecht grafrechten in rekening heeft gebracht bij X voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze vorm van grafrechten mag de gemeente jaarlijks in rekening brengen. X stelt dat hij de grafrechten voor het onderhoud in het verleden heeft afgekocht, maar het hof verwerpt dit standpunt. Het hof oordeelt dat de rechtenheffing voor de onderhoudskosten voor X voorzienbaar was en ook geen dubbele heffing oplevert (met de grafrechten voor het hebben van een graf). Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 229

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 5 februari

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen