Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op vragen van de Kamerleden Alkaya en Leijten (beiden SP) geantwoord dat er mogelijk ook Nederlands geld voor ontwikkelingshulp is weggesluisd naar belastingparadijzen.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het bericht dat ongeveer 5% van het ontwikkelingsgeld van de Wereldbank aan 22 zeer hulpafhankelijke landen deels bij belastingparadijzen belandt. Een groot deel van de onderzochte landen betreft landen uit de Nederlandse focusregio’s. Op basis van het onderzoek is niet voor specifieke landen aan te geven of, en zo ja, door wie hulpgeld wordt weggesluisd. Het onderzoek is gebaseerd op data over de periode 1990 – 2008.

De Wereldbank heeft een uitgebreid palet aan instrumenten, beleid en procedures om enerzijds te voorkomen dat haar financiering wordt misbruikt voor corruptie en om anderzijds samen met klantlanden corruptie te bestrijden en klantlanden weerbaar te maken voor internationale belastingontduiking. Nederland voert net als de Wereldbank bilateraal stevig beleid op het gebied van fraude- en corruptiebestrijding.

Het kabinet ziet op basis van de berichtgeving geen aanleiding voor nader onderzoek naar de Nederlandse bilaterale hulpgelden in de Nederlandse partnerlanden. Er is vertrouwen in de bestaande controlemechanismes die gebruikt worden bij de besteding van de Nederlandse hulpgelden.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Editie: 25 maart

Carrousel: Carrousel

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen