In het buitenland opgebouwde pensioenaanspraken kunnen onder de Nederlandse wetgeving worden gebracht. Hiervoor geldt het beleidsbesluit van 9 oktober 2015, V-N 2016/2.10. Dat antwoordt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66).

Het kan gaan om een buitenlandse werknemer die in Nederland komt werken en die de opbouw vanuit Nederland in de buitenlandse regeling voort wil zetten. Ook gaat het om de werknemer die vanuit het buitenland in Nederland komt werken en het in het buitenland opgebouwde pensioenkapitaal naar een Nederlandse pensioenuitvoerder over wil dragen en daarmee onder de Nederlandse wetgeving wil brengen. Met de in het beleidsbesluit beschreven voorwaarden is het mogelijk om in aanmerking te komen voor de Nederlandse fiscale faciliteiten.

Voor Nederland is voor belastingdoeleinden relevant of de waardeoverdracht naar Nederland plaatsvindt op grond van artikel 91 Pensioenwet of een andere grondslag. Als een waardeoverdracht valt onder dit artikel, kunnen de in het buitenland opgebouwde pensioenaanspraken geheel worden overgedragen aan een Nederlandse pensioenuitvoerder. Gaat het om een waardeoverdracht die niet hieronder valt, dan wordt deze onder voorwaarden toch aangewezen als zuivere pensioenregeling. Nederlandse pensioenuitvoerders zijn verplicht om mee te werken aan een (individuele) waardeoverdracht vanuit een andere EU-lidstaat naar Nederland.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 5 december

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: VN Vandaag

  492
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen