Het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD) heeft onder andere als doel het verstevigen van de wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en de Douane. De vraag is hierbij opgeworpen of de geautomatiseerde selectietechnieken in het kader van de AVG als profilerende selectieregels kunnen worden aangemerkt en of sprake kan zijn van geautomatiseerde besluitvorming in het geautomatiseerde selectieproces.

De Belastingdienst en Dienst Toeslagen maken gebruik van geautomatiseerde selectietechnieken om aangiften of aanvragen waarin onzekerheden onderkend worden te selecteren voor handmatige controle. Deze geautomatiseerde selectietechniek en individuele besluitvorming zijn nodig vanwege de enorme aantallen te verwerken aangiften en aanvragen. De staatssecretarissen Van Rij en De Vries van Financiën zijn hiervoor in gesprek gegaan met de landsadvocaat. Tijdens de inwerkingtreding van de AVG is ingeschat dat geen sprake is van profilering omdat de geautomatiseerde processen aan de besluitvorming voorafgaan. Door een conclusie van de A-G van het Hof van Justitie en een uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ EU 7 december 2023, C-634/21 (SCHUFA) V-N 2024/7.16) dient deze inschatting nader bekeken te worden. Hierop is besloten advies te vragen aan de landsadvocaat. De staatssecretarissen informeren de Tweede Kamer over de uitkomst en eventuele vervolgstappen.

Wetsartikelen:

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 22

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

425

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen