Hof Den Haag oordeelt dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting van € 0 parkeerbelasting en € 61 aan kosten van de naheffing in strijd is met de Gemeentewet. De heffingsambtenaar kan geen parkeerbelasting naheffen en kosten in rekening brengen omdat hij niet betwist dat X een uur gratis parkeert.

X parkeert zijn auto op een parkeerplaats waar het eerste uur gratis mag worden geparkeerd. De heffingsambtenaar stelt dat een parkeerder ook als hij de auto niet langer dan één uur parkeert, verplicht is om het kenteken in te voeren op de parkeerautomaat. X doet dit niet en de heffingsambtenaar legt een naheffingsaanslag op van € 61. Deze aanslag bestaat uit € 0 aan nageheven parkeerbelasting vermeerderd met € 61 aan kosten van de naheffing. De Rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag omdat niet blijkt dat langer dan een uur is geparkeerd.

Hof Den Haag oordeelt dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting van € 0 parkeerbelasting en € 61 aan kosten van de naheffing in strijd is met de Gemeentewet. De heffingsambtenaar is niet bevoegd om parkeerbelasting na te heffen omdat hij niet betwist dat X minder dan één uur heeft geparkeerd. Het eerste uur parkeren is immers gratis. Het systeem van de Gemeentewet gaat er kennelijk vanuit dat alleen kosten in rekening kunnen worden gebracht indien parkeerbelasting wordt nageheven. In dit geval kon op grond van het gevoerde beleid geen belasting worden nageheven. De naheffing van belasting is ook daadwerkelijk achterwege gelaten. Van het opleggen van een naheffingsaanslag kan geen sprake zijn. Kosten kunnen daarom niet in rekening worden gebracht. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Gemeentewet 234

Gemeentewet 225

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 1 december

Informatiesoort: VN Vandaag

532

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen