Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur Rijnvarende X terecht in de PVV-heffing heeft betrokken. X is terecht aangemerkt als verzekerd voor de volksverzekeringen. Ook hoeft de inspecteur geen overleg met Liechtenstein te starten over een eventuele dubbele verzekeringsplicht.

X werkt voor zijn Liechtensteinse werkgever als Rijnvarende. De SVB verklaart de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing op X. X heeft dit tot de Hoge Raad aan toe uitgeprocedeerd, maar de procedure verloren. In zijn IB- aangiften 2016 en 2017 verzoekt X om PVV-vrijstelling. De inspecteur wijst het verzoek af.

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur X terecht in de PVV-heffing heeft betrokken. X is terecht aangemerkt als verzekerd voor de volksverzekeringen. Ook hoeft de inspecteur geen overleg met Liechtenstein te starten over een eventuele dubbele verzekeringsplicht. Daarbij overweegt het hof onder andere dat er geen Liechtensteinse A 1-verklaring is. Verder zijn zowel de inspecteur als de belastingrechter gebonden aan een door de SVB afgegeven A1-verklaring. Ook de stelling van X dat art. 73 Toepassingsverordening verrekening van Liechtensteinse premies toestaat wordt verworpen. Dit gezien de afgegeven A 1-verklaring.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Internationale sociale zekerheid, Premieheffing

Editie: 1 december

Informatiesoort: VN Vandaag

107

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen