Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft voor het jaar 2024 de premies voor de vrijwillige verzekeringen voor de Ziektewet, WIA, WAO en werkloosheidsverzekering vastgesteld.

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt vastgesteld op 9,50%. Uitzondering is de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf. De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wordt vastgesteld op 8,31%. De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) wordt vastgesteld op 7,54%. De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 1,40%.

Wetsartikelen:

Regeling Wfsv 76

Regeling Wfsv 75

Regeling Wfsv 74

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 1 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

535

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen