Hof Den Haag oordeelt dat een verzuimboete van € 500 passend en geboden is bij niet afdragen loonheffing ter zake van afkoop pensioen in eigen beheer.

X bv is uitvoerder van een in eigen beheer opgebouwd pensioen. X bv is vanwege de afkoop hiervan eenmalig aangifteplichtig voor de loonbelasting voor het tijdvak 1 december 2017 tot en met 31 december 2017. X bv doet op 14 december 2017 aangifte, gelijktijdig met de aangifte LB/PVV van de met X bv gelieerde vennootschap Y bv. De op deze laatstgenoemde aangifte verschuldigde loonheffing is tijdig afgedragen. X bv draagt de verschuldigde loonheffing van € 42.028 niet tijdig af. Op 22 februari 2018 legt de inspecteur aan X bv een naheffingsaanslag en een verzuimboete van € 1260 op. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de verzuimboete naar een juist bedrag heeft opgelegd. In hoger beroep is de verzuimboete in geschil.

Hof Den Haag vernietigt de uitspraak van Rechtbank Den Haag en vermindert de boete naar € 500. De inspecteur verklaart zich ter zitting bereid de hoogte van de boete te heroverwegen gelet op de omstandigheden van het geval. Het hof acht een boete van € 500 passend en geboden.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil. Bekijk ook de video Uitfasering eigen beheer en de oudedagsverplichting op TaxVisions.nl

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 12 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

  456
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen