Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat er geen aanleiding is om de zaak voor onbepaalde tijd aan te houden. De gemachtigde is namelijk ook degene die de bijna 80 jarige heer X in de bezwaarfase heeft bijgestaan en aanhouding zal tot onaanvaardbare vertraging leiden. De uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd.

De heer X is volgens de Zwitserse fiscale autoriteiten houder van een bankrekening aldaar. X maakt bezwaar tegen de informatiebeschikking. Volgens de inspecteur is het bezwaar niet-ontvankelijk, omdat het - ondanks eindeloos verleende uitstellen - niet is gemotiveerd. Rechtbank Noord-Holland bevestigt dit. De blote ontkenning door X in de beroepsfase van het bezit van de met concrete gegevens aangeduide rekening kan niet als een afdoende motivering van het beroep worden geduid. X gaat vervolgens in hoger beroep. Kort voor de geplande zitting verzoekt de gemachtigde van X om aanhouding van de zaak voor onbepaalde tijd omdat de bijna 80 jarige X zeer verward en niet aanspreekbaar zou zijn.

Hof Amsterdam oordeelt dat er geen aanleiding is om de zaak voor onbepaalde tijd aan te houden. De gemachtigde is namelijk ook degene die X al in de bezwaarfase heeft bijgestaan en aanhouding zal tot onaanvaardbare vertraging leiden. De uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd. Er is onvoldoende aanleiding voor het oordeel dat X kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht maakt.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken. Kijk ook de video over dit onderwerp op TaxVisions.nl

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:108

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 1 augustus

Rubriek: Bronbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  491
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen