Er is een nieuw besluit gepubliceerd in de Staatscourant over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen. Het besluit bevat een aantal nieuwe goedkeuringen. Het besluit vervangt het besluit van 13 juni 2012 (V-N 2012/34.13), laatstelijk gewijzigd op 3 september 2015 (V-N 2015/44.9).

In het nieuwe besluit is vooruitlopend op wetgeving een goedkeuring opgenomen die het mogelijk maakt dat de faciliteiten van de artikelen 6.5 en 6.6 Wet IB 2001 ook van toepassing zijn als een alimentatielijfrente of een pensioenverrekeningslijfrente wordt afgesloten bij een bank, een beleggingsonderneming of een beheerder van een beleggingsinstelling of een instelling voor collectieve belegging in effecten.

Naast de aanpassingen van het besluit aan de gewijzigde wetgeving zijn in het nieuwe besluit nieuwe standpunten en goedkeuringen opgenomen over, dan wel toegevoegd aan twaalf onderwerpen, waaronder nagekomen bedragen, restsaldo lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht na de laatste uitkering, liquidatie GHF paraplufonds en geruisloze terugstorting te veel betaalde premies of te hoge inleg.

In het nieuwe besluit zijn geen beleidsstandpunten opgenomen die zien op compensatieregelingen en beleidsstandpunten die specifiek betrekking op lijfrenten en stamrechten in de winstsfeer. Deze standpunten zijn opgenomen in het Besluit compensatieregelingen en in het Verzamelbesluit lijfrente in de winstsfeer.

Lees ook het thema Lijfrenten. Kijk ook een video over dit onderwerp op TaxVisions.nl

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 4 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  1258
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen