Voor ondernemers voor wie op 1 januari 2018 de landbouwregeling eindigde wordt het mogelijk om de BTW in één keer te herzien door het indienen van een suppletieaangifte over 2019 en de herzienings-BTW te berekenen op basis van forfaitaire percentages.

Deze goedkeuringen zijn opgenomen in een wijziging van het besluit omzetbelasting landbouw van 22 december 2017 (V-N 2018/7.16). De wijziging betreft de verwerking van de zogenoemde gebruiksvee-arresten van de Hoge Raad van 7 juni 2019 (V-N 2019/29.9).

De gebruiksvee-arresten kunnen ook gevolgen hebben voor ondernemers die voor 1 januari 2018 de landbouwregeling vrijwillig hebben beëindigd. In de arresten heeft de Hoge Raad beslist dat in bepaalde gevallen de BTW kan worden herzien die in rekening is gebracht ter zake van de opfokkosten van kalveren tot melkkoeien. De betreffende ondernemers kunnen in bepaalde gevallen de BTW op de opfokkosten alsnog herzien. Bij de goedkeuringen wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin tijdig bezwaar/beroep is ingesteld en de situatie waarin dat niet is gebeurd.

Het besluit treedt in werking met ingang van 7 augustus 2020 en werkt terug tot en met 7 juni 2019.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 augustus

Dossiers: Agro

  345
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen