Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X vof niet de vereiste LB-aangiften heeft gedaan, zodat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. X vof moet gelet op de omvang van de fraude hebben geweten dat de aangiften niet klopten.

X vof houdt zich vanaf 2009 onder andere bezig met interieurreiniging van gebouwen. In 2013 constateert de inspecteur dat valse facturen zijn opgemaakt en dat uren van zogenaamd ingeleend personeel, in werkelijkheid door eigen personeel zijn gemaakt. In geschil zijn de naheffingsaanslagen loonheffing. Volgens X vof is de boekhouder verantwoordelijk voor het opstellen van de valse facturen en moeten de aanslagen daarom worden vernietigd.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X vof niet de vereiste LB-aangiften heeft gedaan, zodat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. X vof moet gelet op de omvang van de fraude hebben geweten dat de aangiften niet klopten. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat X vof de manuurstaten niet heeft bewaard, zodat niet langer te achterhalen is welk personeelslid waar en wanneer heeft gewerkt en dat de bedragen die als inlening zijn gepresenteerd van een zodanige omvang zijn dat dit X vof niet kan zijn ontgaan. Bovendien moeten de gedragingen van de boekhouder aan X vof worden toegerekend (vgl. HR 23 januari 2009, 07/10942, V-N 2009/8.6 en HR 22 juni 2012, 11/03007, V-N 2012/11.23). De aanslagen berusten voorts op redelijke schattingen en zijn inhoudelijk ook niet door X vof bestreden. Het beroep van X vof is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 7 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

  435
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen