De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de schenk- en erfbelasting geactualiseerd, onder meer naar aanleiding van de wijziging per 1 januari 2017 van de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning.

Het nieuwe besluit vervangt het besluit van 20 december 2012, nr. BLKB2012/417M.

Er zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen. Deze gaan onder andere over het voor de vrijstelling geldende leeftijdsvereiste. Ook is er een nieuwe goedkeuring voor de toepassing van de eenmalige verhoogde vrijstelling ten behoeve van een eigen woning bij kwijtschelding van een eigenwoningschuld. Verder is er een nieuwe goedkeuring voor een kwijtschelding van een schuldig gebleven koopsom na aanschaf van een eigen woning.

Er is een nieuwe goedkeuring opgenomen voor gevallen waarbij een hernieuwd beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling ten behoeve van een eigen woning wordt gedaan na ontbinding van een eerdere schenking. Tot slot bevat het besluit een nieuwe goedkeuring voor een schenking onder opschortende voorwaarde van vóór 1 januari 2017 waarvan de voorwaarde op 1 januari 2017 nog niet was vervuld.

Het besluit van 5 november 2014, nr. BLKB2014/1865M (V-N 2014/63.18) wordt ingetrokken.

Het nieuwe besluit treedt in werking op 22 december 2018 en werkt deels terug tot en met 1 januari 2017.

Lees ook het thema Vrijstellingen schenk- en erfbelasting.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

Editie: 24 december

  1384
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen