De Europese Commissie breidt de uitvoeringsvoorschriften uit voor administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de btw. De Uitvoeringsverordening (EU) 2012/79 wordt hiertoe aangepast. Deze Uitvoeringsverordening geeft nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 904/2010.

Nationale belastingautoriteiten en Eurofisc-verbindingsambtenaren moeten geautomatiseerde toegang krijgen tot het elektronische systeem waarin inlichtingen over van btw vrijgestelde invoer zijn opgeslagen. Voor uitwisseling van voertuigregistratiegegevens moet het systeem Eucaris worden gebruikt. Lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde opvraging van en geautomatiseerde toegang tot voertuigregistratiegegevens 24 uur per dag en zeven dagen per week mogelijk is. Voor de identificatie van een Eurofisc-verbindingsambtenaar worden lidstaten verplicht aan al hun Eurofisc-verbindingsambtenaren een unieke persoonlijke gebruikersidentificatie toe te wijzen en aan de andere lidstaten en de Commissie een lijst van deze persoonlijke gebruikersidentificaties beschikbaar te stellen.

De wijzigingen treden op 23 juli 2019 in werking en zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 8 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  994
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen