Het 2e deelonderzoek naar het voormalig Combinatieteam Aanpak Facilitators (hierna: CAF) is naar de Tweede Kamer verstuurd. Het CAF heeft volgens staatssecretaris Van Rij van Financiën in het politieke en maatschappelijke debat een onevenredig aandeel toegewezen gekregen met betrekking tot de Toeslagenaffaire.

Het CAF is in 2013 opgericht om signalen van mogelijke fraude bij tussenpersonen zoals belastingadviseurs te onderzoeken en is in januari 2021 definitief stopgezet. Sinds februari 2023 heeft KPMG onderzoek gedaan naar de rol en werkwijze van het voormalig CAF-team binnen de Belastingdienst. Het 2e deelonderzoek gaat specifiek in op 591 CAF-dossiers. KPMG heeft de dossiers getoetst op rechtsbeginselen uit de tijd van de dossiers. Bij 102 dossiers (18% van het totaal) constateert KMPG onduidelijkheden, omdat een signaal niet is opgepakt of een advies ontbreekt. Hierdoor is het dossier niet onjuist, maar niet volledig navolgbaar. Bij 7 dossiers zijn vervolgacties nodig.

Besluitvorming en besprekingen over het team zijn beperkt vastgesteld. Dit was het gevolg van een informele cultuur bij de Belastingdienst en de snelheid waarmee het team werd opgericht. De bewindspersoon concludeert dat hij het met de kennis van nu niet gewenst acht dat de besluitvorming over en de sturing op de werkzaamheden slechts beperkt is vastgelegd.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

223

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen