In aanloop naar Prinsjesdag kijkt het kabinet naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht. Voor maatregelen wordt hierbij in ieder geval gekeken naar de uitkomsten van het IBO Vermogensverdeling en de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling. Over de uitkomst hiervan rapporteert het kabinet op Prinsjesdag.

Dit antwoordt minister Kaag van Financiën op vragen van de Tweede Kamerleden Marijnissen en Alkaya (beiden SP) over ongelijkheid en herverdeling via het belastingstelsel.

Het kabinet houdt de balans tussen de verschillende doelstellingen van het belastingstelsel voor ogen bij verdere aanpassingen aan het fiscale stelsel. Naast de inzet op het verschuiven van directe naar indirecte belastingen om werken lonender te maken moet de herverdelende doelstelling van belastingstelsel ook in het oog worden gehouden, aldus Kaag. Herverdeling vindt vooral plaats via overheidsuitgaven. Een progressiever belastingstelsel kan deze uitgaven niet goed vervangen.

De voorjaarsnota bevat verschillende maatregelen die de lasten op vermogens en winst verhoogt. Zo verlaagt het kabinet de schijfgrens van het lage tarief in de VPB. Daarnaast is een nieuw tarief in box 2 aangekondigd, een hoger gebruikelijk loon voor dga’s in box 2 en zowel box 2 als box 3 inkomen gaan meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 8 juni

Carrousel: Carrousel

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen