Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Luxemburg in strijd met het EU-recht handelt door de mogelijkheid van beroep te onthouden aan een persoon die informatie moet verstrekken naar aanleiding van een Spaans verzoek tot uitwisseling van inlichtingen.

In het kader van een onderzoek naar kunstenares F.C. verzoekt de Spaanse Belastingdienst de Luxemburgse Belastingdienst om inlichtingen te verstrekken. De Luxemburgse Belastingdienst verzoekt B daarop om afschriften te verstrekken van de overeenkomsten die B met vennootschappen E en F heeft gesloten over de rechten van F.C. Verder verzoekt de Luxemburgse Belastingdienst ook bank A om informatie over rekeningen te verstrekken en over alle activa van F.C. in vennootschap D, vennootschap B of andere door F.C. gecontroleerde vennootschappen. Bij deze verzoeken om informatie wordt er ook op gewezen dat geen beroep kan worden ingesteld. De Luxemburgse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Luxemburg in strijd met het EU-recht handelt door de mogelijkheid van beroep te onthouden aan een persoon die informatie moet verstrekken naar aanleiding van een Spaans verzoek tot uitwisseling van inlichtingen. Het is niet in strijd met het EU-recht dat de belastingplichtige tegen wie het onderzoek loopt, niet de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan. Dit geldt ook voor derden op wie de betrokken informatie ziet.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de Europese Unie 47

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 20 november

Rubriek: Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

  255
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen