Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet heeft voldaan aan de op hem rustende informatieverplichting en meer inspanning had moeten doen de gevraagde gegevens te achterhalen.

X heeft een buitenlandse bankrekening, welke geopend is door een opdrachtgever. De inspecteur verzoekt X hierover informatie te verstrekken. X stelt niet meer te kunnen achterhalen wat er op de rekening stond. Vervolgens legt de inspecteur een naheffingsaanslag IB/PVV op, waartegen X in bezwaar gaat. Tijdens de behandeling van het bezwaar wordt een informatiebeschikking uitgereikt. In geschil is of de informatiebeschikking terecht is gegeven.

Rechtbank Den Haag overweegt dat de door de inspecteur gevraagde informatie van belang kan zijn voor de belastingheffing, nu dit inzicht kan geven in het buitenlandse vermogen. X stelt niet over de verificatiegegevens te beschikken die nodig zijn om de informatie op te vragen. De rechtbank is van mening dat X onvoldoende inspanning heeft verricht de gegevens te achterhalen. X had niet alleen de bank, maar ook de opdrachtgever moeten contacten om zijn standpunt te onderbouwen. Het niet voldoen aan de informatieverplichting leidt tot omkering en bezwaring van de bewijslast. Het beroep is ongegrond.

Lees ook de thema's Informatieverplichting en Informatiebeschikking: stand van zaken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 6 december

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  919
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen