Advocaat-generaal Wattel concludeert dat X bv recht heeft op de renteaftrek. De voorwaarden van de leningen zijn namelijk at arm’s length, zodat art. 8b Wet VPB 1969 geen rol speelt. Ook is niet van belang dat de in Nederland afgetrokken rente ook in de VS en Frankrijk wordt afgetrokken.

Belanghebbende, X bv, maakt onderdeel uit van het wereldwijde X-concern, een aan de beurs genoteerde financiële dienstverlener/adviseur. X bv is de moedermaatschappij van een fiscale eenheid met diverse vennootschappen. In de jaren 2007 - 2010 worden diverse vennootschappen aangekocht en verkocht door het X-concern, waarbij diverse geldstromen plaatsvinden. In geschil is uiteindelijk de aftrekbaarheid van rente op een lening van € 482 mln die US Inc., de moedermaatschappij van X bv, aan X bv heeft verstrekt. Deze lening is eind 2010 omgezet in twee leningen van € 191 mln en € 291 mln, die door Luxco, een tot het X-concern behorende Luxemburgse financieringsmaatschappij, zijn verstrekt aan twee dochters van X bv. De op deze leningen verschuldigde rente valt volgens de inspecteur onder de aftrekbeperking van art. 10a Wet VPB 1969. Hof Den Haag oordeelt dat X bv de rente in aftrek kan brengen. X bv maakt namelijk aannemelijk dat de verschuldigde rente materieel verschuldigd is aan derden. Er is dan ook voldaan aan de tegenbewijsregeling van art. 10a lid 3 onderdeel a Wet VPB 1969. De staatssecretaris en X bv gaan in cassatie.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat X bv recht heeft op de renteaftrek. De voorwaarden van de leningen zijn namelijk at arm’s length, zodat art. 8b Wet VPB 1969 geen rol speelt. Verder merkt de A-G nog op dat belastingplichtigen vrij zijn in hun keuze van financiering van hun deelnemingen. Zij zijn dan ook vrij om (financiële) middelen onder te brengen in een Nederlands groepsvennootschap, ook om fiscale redenen. Omdat de transacties geen bevrediging opleveren van de privébehoeften van de aandeelhouders, zijn de leningen niet aangetrokken op grond van onzakelijke (aandeelhouders)motieven. Er is dan geen sprake van schending van art. 8 Wet VPB 1969. Ook is niet van belang dat de in Nederland afgetrokken rente ook in de VS en Frankrijk wordt afgetrokken. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

Lees ook het thema Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 10a

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Editie: 28 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  853
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen