Het is niet realistisch om binnen deze kabinetsperiode nog een wetsvoorstel in te dienen voor een nieuwe groepsregeling. De beslissing om een wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer en de daarbij gekozen richting, wordt daarom aan een volgend kabinet overgelaten. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

In deze hoofdlijnenbrief staat een reactie op de internetconsultatie (V-N 2019/35.12) en een schets van de beoogde toekomstige groepsregeling. Verschillende oplossingsrichtingen en het draagvlak daarvoor worden nader toegelicht. De oplossingsrichtingen met draagvlak zijn: Het continueren van de huidige fiscale eenheid, inclusief bestaande spoedreparatiemaatregelen en indien nodig uitbreiden met nieuwe aanvullende reparatiemaatregelen; Een nieuwe verlies- of winstoverdrachtregeling dan wel resultatenpoolingsysteem.

Van de nieuwe groepsregeling worden enkele elementen besproken. Het gaat dan onder andere om aspecten bij de totstandkoming en beëindiging van een fiscale groep, enkele aspecten tijdens het bestaan van een fiscale groep en enkele formele aspecten.

De staatssecretaris wil met de Tweede Kamer van gedachten wisselen over het vervolgtraject. Ook gaat hij in gesprek met diverse organisaties uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties en wetenschappers.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 17 september

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen