Nederland en België hebben een overeenkomst gesloten over de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die als gevolg van de coronacrisis verplicht thuiswerken. De overeenkomst is van toepassing van 11 maart 2020 tot 31 mei 2020 en kan, indien nodig, worden verlengd.

Nederland en België hebben een overeenkomst gesloten over de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die als gevolg van de coronacrisis verplicht thuiswerken. De overeenkomst is van toepassing van 11 maart 2020 tot 31 mei 2020 en kan, indien nodig, worden verlengd.

Thuiswerkdagen van grensarbeiders worden geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. De fictie geldt niet voor grensarbeiders die, overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst, over het algemeen hun dienstbetrekking van thuis uit uitoefenen.

Verder is een specifieke bepaling opgenomen over de belastbaarheid van de Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering door corona.

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 18

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 15

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 11 mei

Dossiers: Corona

  1415
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen