Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij ingaat op vragen over het toekomstige box 3-stelsel op basis van het werkelijk rendement.

In die brief schetst hij een tijdslijn voor de invoering van een vermogensaanwasbelasting op basis van werkelijk rendement. De bewindsman wil in het eerste kwartaal van 2024 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. Het is de bedoeling dat vanaf 2026 het nieuwe stelsel gaat gelden.

In de brief schetst de bewindsman ook een verfijning van het forfaitaire stelsel, als een eventueel alternatief voor een stelsel op basis van werkelijk rendement. Een forfaitair stelsel zal nooit goed aansluiten op het werkelijke rendement van (alle) individuele belastingplichtigen in een belastingjaar. Dat maakt een forfaitair stelsel minder rechtvaardig. De bewindsman gaat in de brief daarnaast in op de uitvoeringsaspecten van het toekomstige stelsel op basis van werkelijk rendement. Een rechtvaardigere belastingheffing komt hand in hand met een verhoogde complexiteit in de uitvoering. In het tweede kwartaal van 2023 staat een uitvoeringstoets gepland.

Tot slot geeft de bewindsman in de brief een korte update van het onderzoek naar de massaalbezwaarprocedure, een toegezegde nadere toelichting bij de eerdere raming van een derving van € 2 miljard bij een variant met verfijndere forfaits en een reactie op de motie De Jong/Van Weyenberg over een miljonairsbelasting.

De staatssecretaris belooft dit voorjaar een aparte brief naar de Tweede Kamer te sturen over mogelijke verfijningen van het forfaitaire stelsel tijdens de overbruggingsperiode, dus voor de belastingjaren 2024 en 2025.

Lees ook het Dossier box 3.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 februari

Carrousel: Carrousel

60

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen