Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X de door hem ontvangen voordelen heeft ‘genoten’ als ab-inkomen in de zin van art 3.95b lid 5 Wet IB 2001. Dat deze inkomsten door de keuze voor partiële belastingplicht niet in de Nederlandse belastingheffing kunnen worden betrokken, maakt dit niet anders.

X werkt voor A bv, maakt als ingekomen werknemer gebruik van de 30%-regeling en kiest voor partiële buitenlandse belastingplicht. Door zijn deelname aan een aandelenplan houdt X een ab in het Luxemburgse Q SA. Q SA houdt de aandelen in Y SA. Deze aandelen kwalificeren voor X als lucratief belang. In zijn IB-aangifte 2018 meldt X dat hij kiest voor de toepassing van art. 3.95b Wet IB 2001 en art 2.6 Wet IB 2001. Naar aanleiding van door X verstrekte informatie stelt de inspecteur zich op het standpunt dat de door X in het kader van het aandelenplan ontvangen bedragen kwalificeren als ROW. Hij legt daarom IB-navorderingsaanslagen op aan X.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X de door hem ontvangen voordelen heeft ‘genoten’ als ab-inkomen in de zin van art 3.95b lid 5 Wet IB 2001. De rechtbank verwijst daarbij naar de wetsgeschiedenis. Nu aan de overige voorwaarden van deze bepaling is voldaan, kan X er voor kiezen om de voordelen niet tot zijn ROW te rekenen. Dat de ab-inkomsten niet in de Nederlandse belastingheffing kunnen worden betrokken, is niet van belang. Een beroep op art. 3.95b lid 5 Wet IB 2001 door een partieel buitenlands belastingplichtige is niet in strijd met doel en strekking van de wet. De rechtbank vernietigt de IB-navorderingsaanslag 2018. Ook de navorderingsaanslagen voor de jaren 2015 en 2016 worden vernietigd, omdat X volgens de rechtbank voor die jaren impliciet heeft gekozen voor toepassing van art. 3.95b lid 5 Wet IB 2001. Het gelijk is aan X.

Lees ook het thema Lucratief belang.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.95b

Wet inkomstenbelasting 2001 3.92b

Wet inkomstenbelasting 2001 2.6

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 12 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1031

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen