De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst zoekt naar passend contact met de belastingschuldige en bescherming van het bestaansminimum vindt proactief plaats. Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie en een ontwerpbesluit over de invoering van de betalingsvordering.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst vindt direct klantcontact zeer belangrijk voor het in stand houden van de menselijke maat. Dat geldt voor alle taken van de Belastingdienst, en zeker ook voor de inning. De Belastingdienst is gestart met het bellen van particulieren of ondernemers die een aanmaning hebben ontvangen en gaat in gesprek over de openstaande aanslag. Ondernemers worden gebeld om ze attent te maken op de mogelijkheden binnen het verruimde uitstel van betaling. Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

De bewindsman reageert hiermee op een motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen die is ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel tot Wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht. De staatssecretaris kan zich echter niet verenigen met het in de motie opgenomen voorstel om in meer situaties het Hernieuwd Bevel toe te passen.

Vijlbrief vindt het voor de bescherming van het bestaansminimum van groot belang dat de betalingsvordering met het daarin opgenomen beslagvrije bedrag op 1 juli 2020 in werking treedt (V-N 2020/25.19).

De bewindsman streeft er verder nog steeds naar om de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het conceptwetsvoorstel waarmee de verbreding van het beslagregister wordt gerealiseerd. Het streven is om dat wetsvoorstel rond het einde van 2020 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Het wetsvoorstel Herziening beslag- en executierecht ligt nu bij de Eerste Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding van dat wetsvoorstel is 1 januari 2021.

[Nieuwsbron]

Editie: 4 juni

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Invordering

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: VN Vandaag

  320
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen