Rechtbank Noord-Holland overweegt dat zeer kort voor de zitting een intrekkingsvoorstel door de inspecteur is gestuurd, waardoor de gemachtigde van belanghebbende al voorbereidende werkzaamheden voor de zitting moet hebben verricht.

Belanghebbende krijgt minder dan een week voor de zitting in beroep een intrekkingsvoorstel van de inspecteur. De inspecteur komt alsnog tegemoet aan belanghebbendes bezwaar, stelt dat recht bestaat op een PKV en een immateriële schadevergoeding en verzoekt belanghebbende zijn beroepschrift in te trekken. Er vindt nadien alsnog een zitting plaats waarop belanghebbende verschijnt. In geschil is of belanghebbende recht heeft op een vergoeding in de proceskosten voor dit verschijnen ter zitting.

Rechtbank Noord-Holland overweegt dat zeer kort voor de zitting een intrekkingsvoorstel door de inspecteur is gestuurd, waardoor de gemachtigde van belanghebbende al voorbereidende werkzaamheden voor de zitting moet hebben verricht. De zitting was niet noodzakelijk, immers heeft de Hoge Raad reeds eerder geoordeeld dat ook kosten van beroepsmatige bijstand die is verleend bij de voorbereiding van een zitting voor vergoeding aanmerking komen (zie HR BNB 2002/299). Belanghebbende heeft recht op een proceskostenvergoeding voor de zitting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75a

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 5 januari

  508
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen