Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de accountancy-cursus van Srf is aan te merken als een ‘dienst bestaande in het verlenen van toegang tot evenementen’. Vervolgens stelt het Hof van Justitie EU vast dat de plaats van heffing van btw de plaats is waar het evenement daadwerkelijk plaatsvindt.

Het Zweedse Srf konsulterna AB verzorgt tegen betaling educatieve en beroepsopleidingen voor consultants. Zij verricht ook seminars die buiten Zweden worden gegeven. Omdat Srf twijfelt over de belastbaarheid voor de btw, legt zij een vraag voor aan de commissie voor voorafgaande fiscale beslissingen. Volgens deze commissie vinden de seminars plaats in Zweden, en is op grond van art. 44 Btw-richtlijn dus btw in Zweden verschuldigd. Dat de seminars in het buitenland plaatsvinden acht de commissie niet van belang. De Zweedse Belastingdienst is het echter niet eens met de motivering van deze beslissing, waarop de Zweedse rechter een prejudiciële vraag in deze zaak stelt.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de accountancy-cursus van Srf is aan te merken als een ‘dienst bestaande in het verlenen van toegang tot evenementen’. Het Hof van Justitie EU overweegt daarbij dat de cursus in vijf dagen wordt gegeven. Verder wordt de cursus alleen verzorgd voor belastingplichtigen en is vereist dat zowel registratie als betaling op voorhand plaatsvindt. Vervolgens stelt het Hof van Justitie EU vast dat de plaats van heffing van btw de plaats is waar het evenement daadwerkelijk plaatsvindt.

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Editie: 15 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  1784
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen