Op Prinsjesdag is de Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens bij de Tweede Kamer ingediend.

Het pakket bestaat uit zeven wetsvoorstellen. Naast Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens gaat het om Wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen, Wet minimum CO2-prijs industrie, Overbruggingswet box 3, Wet rechtsherstel box 3, Belastingplan 2023 en tenslotte het Wetsvoorstel kindgebonden budget en AOW.

Hieronder behandelen wij de Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Tenzij anders is vermeld, geldt een datum van inwerkingtreding van 1 januari 2023.

Met de EU-Verordening tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens wordt een koolstofheffing geïntroduceerd aan de buitengrens van de EU over invoer van bepaalde goederen. De verordening is nog niet vastgesteld, maar vraagt bij inwerkingtreding nadere operationalisering op twee punten.

Met dit wetsvoorstel (kamernummer 36205) wordt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aangewezen als bevoegde autoriteit. De NEa krijgt ook een sanctionerende bevoegdheid om het aanleveren van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)-rapport af te dwingen.

De overgangsperiode van deze verordening treedt voor de CBAM-sectoren staal/ijzer, cement, kunstmest, aluminium en elektriciteit naar verwachting met ingang 1 januari 2023 in werking en loopt tot en met 31 december 2025. De overgangsperiode begint met de verplichting van het aanleveren van een CBAM-rapportage. Na de overgangsfase zal de CBAM naar verwachting in 2026 daadwerkelijk in werking treden. Voor dat deel worden nog gedelegeerde en uitvoeringshandelingen vastgesteld.

De uitvoerings- en handhavingstaken van de inspecteur van de Douane zijn niet in dit wetsvoorstel opgenomen. De taken van de inspecteur van de Douane die zien op de Wet Milieubeheer zijn reeds vastgelegd in de Algemene Douanewet.

Bronnen:

Rubriek: Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2022

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 21 september

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

  234
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen