RDW is nationaal contactpunt uitwisseling voertuigregistratiegegevens

De Dienst Wegverkeer (RDW) is aangewezen als nationaal contactpunt voor de uitwisseling van voertuigregistratiegegevens voor BTW-doeleinden. De uitwisseling van informatie verloopt via het Eucaris systeem met andere EU-lidstaten en een aantal derde landen, zoals Gibraltar, IJsland, Isle of Man, Jersey, Noorwegen en Zwitserland.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2020. Het besluit loopt vooruit op de totstandkoming van wetgeving waarin voor de aanwijzing van de RDW een aparte wettelijke basis wordt gecreëerd en heeft dus tijdelijke werking. Op de datum van inwerkingtreding van bedoelde wettelijke basis vervalt het besluit.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  232
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen