De Staatssecretarissen van Financiën hebben de eindrapportage raadspersonen Belastingdienst aangeboden aan de Tweede Kamer. De personeelsraadspersonen zijn aangesteld om gedurende één jaar signalen van de werkvloer op te halen over mogelijke onrechtmatigheden en vermoedens van misstanden bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.

In totaal 55 personen benaderden de personeelsraadspersonen. Acht daarvan hebben hun melding niet doorgezet, waarvan vier omdat ze repercussies vreesden. De staatssecretarissen betreuren dat omdat zij in willen zetten op een open cultuur. Daarin moeten burgers en bedrijven centraal staan, dilemma’s bespreekbaar zijn en er moet ruimte zijn voor tegenspraak. Medewerkers moeten zich veilig voelen om tijdig signalen af te geven. Dit is nog niet het geval. Aanbevelingen van de raadspersonen worden betrokken om te komen tot een open en inclusieve cultuur. Zo wordt geïnvesteerd in opleidings- en reflectietrajecten in de ontwikkeling van leidinggevenden. Ook moet de afstand tussen de ambtelijke top en de werkvloer worden verkleind.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  506
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen