Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd. De inspecteur maakt aannemelijk dat X hogere inkomsten heeft genoten dan aangegeven.

In de woning van X treft de politie in 2016 een hennepkwekerij aan. De inspecteur stelt hierna een boekenonderzoek in naar de aanvaardbaarheid van de aangiftes IB/PVV voor 2014 en 2015. Uit het boekenonderzoek volgt dat X grote bedragen geld ontvangt van derden en contante stortingen doet. X stelt dat hij bedragen leent van derden voor zijn gokverslaving en dat dit niets met de kwekerij te maken heeft. X krijgt naheffingsaanslagen opgelegd. In hoger beroep is in geschil of de naheffingsaanslagen terecht en tot de juiste hoogte zijn opgelegd.

Hof 's-Hertogenbosch is van oordeel dat de inspecteur voldoende aannemelijk maakt dat X meer inkomsten geniet dan begrepen in de aanslagen. De verklaringen die X geeft voor de ontvangen bedragen en de stortingen (leningen en winsten behaald in casino’s), acht het hof ongeloofwaardig, omdat X inconsistent op vragen antwoordt en meer zoekt naar het 'juiste' antwoord. Het hof oordeelt dat de naheffingsaanslagen terecht en tot de juiste hoogte zijn vastgesteld. Ook de vergrijpboetes zijn terecht opgelegd, nu het aan opzet van X te wijten is dat te weinig belasting is geheven. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 25

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 1 juli

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen