Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X recht heeft op een bezwaarkostenvergoeding. De rechter moet er namelijk vanuit gaan dat aan door een derde verleende rechtsbijstand kosten zijn verbonden, behalve als de heffingsambtenaar het tegendeel stelt en bij betwisting aannemelijk maakt.

X gaat in bezwaar tegen de WOZ-beschikking van € 324.000 en de OZB-aanslag voor 2020. Rechtbank Oost-Brabant verlaagt de beschikking tot € 314.000 en vermindert de aanslag. De heffingsambtenaar wordt veroordeeld in de proceskosten van X en wordt opgedragen het griffierecht te vergoeden. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn volgt tevens een immateriële schadevergoeding van € 500. X stelt in hoger beroep ook recht te hebben op een bezwaarkostenvergoeding. Volgens de heffingsambtenaar had X – conform de algemene voorwaarden van de gemachtigde - voorafgaand aan de proceskostenvergoeding geen betalingsverplichting aan zijn gemachtigde en bestaat er in het geheel geen recht op enige (proces)kostenvergoeding vanwege de no cure, no pay-afspraak.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X recht heeft op een bezwaarkostenvergoeding. De rechter moet er namelijk vanuit gaan dat aan door een derde verleende rechtsbijstand kosten zijn verbonden, behalve als de heffingsambtenaar het tegendeel stelt en bij betwisting aannemelijk maakt. X maakt ook kosten voor rechtsbijstand als die wordt verleend op basis van no cure, no pay en het maakt niet uit dat de proceskostenvergoeding aan de gemachtigde toekomt. Evenmin is vereist dat ten tijde van de uitspraak in eerste aanleg ook al kosten voor rechtsbijstand moeten zijn gemaakt als in het geheel geen proceskostenvergoeding wordt toegekend en dat de gemaakte kosten hoger moeten zijn dan de vergoeding die door de rechtbank is uitgesproken. Het hoger beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Omzetbelasting

Editie: 16 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

484

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen