Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de tonnageregeling van toepassing is op de beloningen. De werkzaamheden van X bv waar de beloningen op zien, hangen samen met de exploitatie van de schepen.

X bv neemt deel in diverse scheepvaart-cv’s. Namens de cv’s sluit X bv verzekeringen af. Omdat zij meerdere schepen bij dezelfde assurantiemakelaar onderbrengt, geniet X een korting op de premie (assurantieprovisie). Verder ontvangt X bv ook een frequentiekorting vanwege het veelvuldig bevaren van het Q-kanaal. In geschil is of X bv de tonnageregeling kan toepassen op de assurantieprovisie en de frequentiekorting.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de tonnageregeling van toepassing is op de beloningen. Volgens de rechtbank hangen de werkzaamheden van X bv waar de beloningen op zien samen met de exploitatie van de schepen. Zij moeten dan ook tot dezelfde objectieve onderneming worden gerekend. De rechtbank wijst er daarbij op dat de oorsprong van de betaling van de beloningen is gelegen in de exploitatie van de schepen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.22

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 28 november

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

  500
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen