Rechtbank Gelderland oordeelt bij wijze van tussenuitspraak dat een aantal gronden van X bv doel treft en in beginsel dus tot een teruggaaf kunnen leiden. De inspecteur wordt echter in de gelegenheid gesteld om hierop binnen vier weken te reageren en zodoende ook zijn beroep op interne compensatie (nader) cijfermatig te onderbouwen.

X bv heeft meer dan 1000 BPM-zaken bij de rechtbank lopen. Na vergeefse onderhandelingen onder leiding van de rechtbank en prejudiciële vragen over of de gemachtigde van X bv als gemachtigde kan worden geweigerd (zie HR 29 januari 2021, 20/02446, V-N 2021/7.16) zijn de zaken zoveel mogelijk in clusters verdeeld om deze gezamenlijk af te doen.

Rechtbank Gelderland oordeelt bij wijze van tussenuitspraak dat een aantal gronden van X bv doel treft en in beginsel dus tot een teruggaaf kunnen leiden. Het gaat om vijftien zaken waarin uit de beschikbare kentekengegevens volgt dat recht bestaat op een extra leeftijdskorting. Als bij de aangifte een koerslijst van Eurotaxglass's is gebruikt, kan voorts alsnog een correctie vanwege 'bijstelling dealersituatie' c.q. 'marktsituatie handelaar' worden toegepast. De inspecteur beroept zich echter terecht op interne compensatie. Hiervan is sprake bij schadeauto's waarbij door X bv 100% van de schade is afgetrokken of dat door X bv rekening is gehouden met een verhuurverleden terwijl dat niet aannemelijk is gemaakt. De inspecteur wordt met toepassing van de bestuurlijke lus (art. 8:51a Awb) in de gelegenheid om de vastgestelde 'gebreken' ten aanzien van de toe te passen extra leeftijdskortingen en het (mogelijk) voorgaande ‘voorjaarstarief’ BPM-tarief binnen vier weken schriftelijk te herstellen. Binnen deze termijn kan de inspecteur zijn beroep op interne compensatie ook (nader) cijfermatig onderbouwen. De zaken worden daarom aangehouden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Algemene wet bestuursrecht 8:25

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 15 december

  382
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen