Staatssecretaris Snel van Financiën geeft aan dat hij in de loop van 2019 een update van het fiscaal verdragsbeleid zal presenteren. Dit schrijft hij in een reactie op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën over het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag Nederland-Denemarken. In de update zal hij een samenhangend overzicht geven van het actuele verdragsbeleid en zal hij nader ingaan op pensioenovergangsregelingen.

In oktober 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag met Denemarken ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Naar aanleiding van vragen over de principal purpose test (PPT) in het wijzigingsprotocol meldt Snel dat Nederland bij onderhandelingen over belastingverdragen inzet op het opnemen van een PPT. De PPT is daarom ook opgenomen in het wijzigingsprotocol met Denemarken. Denemarken is geen voorstander van consultatie vooraf bij toepassing van de PPT, vanwege de administratieve lasten. Denemarken en Nederland zijn van mening dat toepassing van de PPT onderwerp kan zijn van een procedure voor onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten. Verder gaat de bewindsman in op vragen over de herziening van de toewijzing van het heffingsrecht ter zake van pensioenen en lijfrenten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 25 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  1105
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen