Hof Arnhem-Leeuwarden vermindert de boetes na verwijzing door de Hoge Raad tot een totaal van € 5000, aangezien partijen dit na het debat op de zitting bij wijze van compromis zijn overeengekomen. Het beroep van X Beheer bv is gegrond.

De fiscale eenheid X Beheer bv cs verzorgt opleidingen en praktijkgerichte trainingen voor financiële professionals. Bij een boekenonderzoek blijkt dat facturen te laat worden geboekt, waardoor btw is verschoven. In geschil is of bij de naheffing terecht 30% vergrijpboeten van in totaal € 16.998 zijn opgelegd. Volgens Hof 's-Hertogenbosch is X Beheer bv willens en wetens met het oog op liquiditeitsproblemen ertoe overgegaan de facturen later te boeken om de btw later te kunnen betalen. De LB-schuld van ruim € 100.000 die grotendeels betrekking heeft op het salaris van de dga, is geen strafverminderende omstandigheid. Volgens de Hoge Raad is de LB-schuld ten onrechte door het hof buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de proportionaliteit van de boetes (vgl. HR 28 maart 2014, nr. 13/00279, V-N 2014/16.7, r.o. 3.4.4). De klaarblijkelijke opvatting dat belastingschulden nimmer een matigende rol kunnen spelen, getuigt in zoverre van een onjuiste rechtsopvatting. Volgt verwijzing.

Hof Arnhem-Leeuwarden vermindert de boetes tot een totaal van € 5000, aangezien partijen dit na het debat op de zitting bij wijze van compromis zijn overeengekomen. Het beroep van X Beheer bv is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Omzetbelasting, Bronbelasting

Editie: 1 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  695
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen