Per 1 juli 2019 worden de bedragen van de heffingsvermindering voor verduurzaming in de verhuurderheffing op nihil gesteld. Dat heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

De aanleiding hiervoor is de overschrijding van het budget (zie de brief van 19 april 2019, V-N Vandaag 2019/934). Er kunnen geen nieuwe voorlopige investeringsverklaringen worden aangevraagd vanaf 1 juli 2019. Zodra er weer budget beschikbaar is voor deze heffingsvermindering, worden de bedragen in de wet aangepast. Dan kunnen er weer nieuwe investeringsverklaringen worden afgegeven.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rubriek: Verhuurderheffing

Editie: 1 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  341
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen