Staatssecretaris Van Rij van Financiën beantwoordt vragen van de leden Inge van Dijk en Amhaouch (CDA) naar aanleiding van de brief van ‘Operator Exchange’ over de gevolgen van de box 3-hervorming voor startups. Hij erkent dat een vermogensaanwasbelasting nadelig kan uitpakken voor startups.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de definitieve vorm van het nieuwe box 3-stelsel. Heffen over het werkelijke rendement kan op verschillende manieren: met een vermogensaanwasbelasting of met een vermogenswinstbelasting.

Als er is geïnvesteerd in een startup en het aandelenbelang valt in box 3, wordt bij een vermogensaanwasbelasting het daadwerkelijke directe rendement en het indirecte rendement belast. Indien de startup geen dividend genereert en niet in waarde stijgt, vindt er geen heffing plaats. De waardedaling van aandelen leidt tot een negatief inkomen dat met andere positieve inkomsten uit box 3 verrekend kan worden.

De heffing bij een forse stijging van een aandelenbelang, waarbij in het geval van startups veelal nog geen dividend wordt uitgekeerd, kan met name als knellend worden ervaren door investeerders die zich in enkele startups hebben ingekocht. Bij investeerders in een investeringsfonds kan de waardestijging van een startup veelal verrekend worden in de portefeuille van investeringen.

Bij een vermogenswinstbelasting kan de heffing voldaan worden uit de verkoopopbrengst. Een nadeel hiervan is dat er een prikkel is om verkoopwinsten uit te stellen. Deze signalen worden meegenomen bij de verdere vormgeving van box 3.

Zie hier het bericht over Operator Exchange.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 juni

Carrousel: Carrousel

56

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen