Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het verrekenprijsbesluit 2022 gepubliceerd. Het besluit vervangt het besluit van 22 april 2018, nr. 2018-6865, V-N 2018/37.2. In het besluit wordt nadere invulling gegeven aan de toepassing van het arm’s-lengthbeginsel.

Het besluit bevat een aanpassing van de onderdelen over financiële transacties. Aan de orde komen: leningen, dienstverleningslichamen, cash pooling, garanties en captives. Ook is het onderdeel over dienstverlening in concernverband aangepast. Verder gaat de bewindsman in op de vraag hoe een steunmaatregel (zoals de NOW) van invloed is op de voorwaarden die partijen in hun onderlinge rechtsverhoudingen hanteren en wat de gevolgen daarvan zijn voor de belastingheffing. Ten slotte is het besluit tekstueel gewijzigd om de gebruikte terminologie beter te laten aansluiten bij de terminologie zoals gebruikt in de OESO-richtlijnen 2022 en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Het besluit treedt op 2 juli 2022 in werking.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 juli

87

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen