Met een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Snel gereageerd op het verslag van de Europese Commissie over de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen lidstaten op het gebied van directe belastingen.

Het verslag laat zien wat een slag er de afgelopen jaren is gemaakt met betrekking tot de administratieve samenwerking op belastinggebied op basis van de Richtlijn administratieve samenwerking (DAC).

Het proces van inlichtingenuitwisseling wordt in de brief van de staatssecretaris weergegeven. DAC 1 verplicht lidstaten om automatisch gegevens uit te wisselen over vijf categorieën van inkomsten en vermogen: arbeidsinkomen, directiehonoraria, levensverzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken. De uit te wisselen gegevens onder DAC 2 zijn de financiële rekeninggegevens. DAC 3 heeft gezorgd voor uitwisseling van gegevens over fiscale rulings. Aandachtspunten bij DAC 1 en 2 zijn de beschikbaarheid van het fiscaal identificatienummer van de belastingplichtige. De staatssecretaris verwacht hier op korte termijn verbetering in. DAC 1 en DAC 2 gegevens worden, indien mogelijk, opgenomen in de vooringevulde aangifte.

Met het koppelen van de ontvangen gegevens aan de juiste persoon heeft de Belastingdienst inmiddels een matchingspercentage weten te bereiken van 86% voor de DAC 2 gegevens. Dit proces wordt nog verder geoptimaliseerd. De automatische fiscale inlichtingenuitwisseling is een massaal en voortschrijdend proces dat steeds verder wordt vervolmaakt voor gebruik in het heffingsproces en in de strijd tegen belastingontduiking.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 8 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  850
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen