Hof Den Haag waarschuwt X bv met betrekking tot het steeds ongepaste taalgebruik van haar gemachtigde dat de “maat vol is” en dat nieuwe ongepaste stukken zonder waarschuwing en mogelijkheid tot herstel buiten beschouwing worden gelaten.

X bv doet BPM-aangiften voor een Audi A6 en een Audi Q5 en maakt vervolgens bezwaar tegen de voldoeningen. Volgens Rechtbank Den Haag heeft X bv door de alsnog te verlenen extra leeftijdskortingen recht op een teruggaaf van € 816 en een immateriële schadevergoeding van € 1500 wegens het overschrijden van de redelijke termijn. X stelt in hoger beroep het verschil in betalingsmodaliteiten (vergunninghouders mogen de verschuldigde BPM per maand betalen) en dat het vooraf moeten betalen van griffierecht in strijd is met het EU-recht.

Hof Den Haag waarschuwt X bv met betrekking tot het ongepaste taalgebruik van haar gemachtigde dat de “maat vol is” en dat nieuwe ongepaste stukken zonder waarschuwing en mogelijkheid tot herstel buiten beschouwing worden gelaten. X bv en vergunninghouders zijn geen gelijke gevallen, gelet op de voorwaarden die aan vergunninghouders worden gesteld. X bv beroept zich dus vergeefs op het gelijkheidsbeginsel. Bovendien kan X bv de vergunning zelf ook aanvragen. De Nederlandse regeling voor het griffierecht is niet strijdig met het gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel (zie HvJ EU 14 juli 2022, C-274/21 en 6 oktober 2015, C-61/14, NJ 2016/231). Voor de proceskosten heeft de rechtbank terecht de wegingsfactor 0,25 (zeer licht) toegepast. Het betreft namelijk niet al te moeilijke zaken. Het beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 6

Algemene wet bestuursrecht 8:25

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Europees belastingrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 10 mei

766

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen